Kenniscentrum

ZZS - Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen zijn een groep stoffen (o.a. PFAS) die potentieel een ernstig risico vormen voor de mens en voor het milieu. Vlaanderen moet nu bepalen welke stoffen als zeer zorgwekkend beschouwd kunnen worden, vertrekkende van criteria die op Europees niveau zijn vastgelegd. Daarvoor is er de conceptnota Visie Zeer Zorgwekkende Stoffen opgemaakt.

PFAS - Perfluoralkyl stoffen

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomt. Ze komen niet van nature voor in het milieu. Het gebruik van enkele van deze stoffen is sinds 2006 aan banden gelegd door de EU.